اطلاعیه جدید بسته بندی(نوبت دوم)

به اطلاع کلیه متقاضیان بسته بندی چسب برق در منزل می رساند که  چنانچه به روز رسانی فرم ثبت نام انجام شود و تغییری در میزان دستمزد یا کارمزد صورت بگیرد حتما تغییر میزان دستمزد برای کلیه این عزیزان لحاظ میشود این تغییرات شامل افزایش میزان کارمزد پرداختی است

چند نفر از متقاضیان هم که ثبت نام کرده اند و بنا بر هر دلیلی از قبیل ناخوانا بودن آدرس یا در دسترس نبودن شماره تماس و یا عدم تکمیل ظرفیت متقاضیان منطقه مسکونی آنها نتوانسته اند کار خود را شروع کنند به اطلاع این عزیزان میرساند که تاریخ قرارداد آنها از زمان شروع به کار لحاظ میشود همچنین تا پایان دی ماه یعنی تا ۲۵ ام بهمن ماه  تحت هر شرایطی بار و وسایل و کالای آنها تحویل داده خواهد شد به همین علت میزان دستمزد آنها برای هر عدد چسب برق چون جامانده هستند ۱۴۵تومان خواهد بود

تغییرات و اطلاعیه جدید در همین صفحه به اطلاع میرسد