اطلاعیه بسته بندی چسب

به اطلاع آندسته از متقاضیان بسته بندی چسب در منزل میرساند چنانچه در سایت ثبت نام و نسبت به دانلود فرم ثبت نام بسته بندی چسب برق

اقدام کرده اید و اگر فرم را تکمیل کرده اید حتما فرمهای خود را فقط یکبار به آدرس ایمیل زیر ارسال کنید تا رسیدگی و ترتیب اثر داده شود و در نوبت

ارسال کالا و وسایل قرار گیرد

توجه کنید فقط یکبار فرم ثبت نام خود را ایمیل بزنید .و از ایمیلهای مکرر خودداری کنید چون این امر باعث دیلیت شدن مرحله و فرم ثبت نام شما میشود. از ارسال فرم ثبت نام به پی وی تلگرام همکاران خودداری کنید استمرار و اصرار شما در پی وی تلگرام همکاران باعث بلاک شدن شما میشود

اکانت ایمیل حتما باید متعلق به خود متقاضی باشد از ایمیل دیگران یا ایمیل کافی نت ها استفاده نکنید

حتما در موضوع ایمیل (فرم قرارداد بسته بندی چسب برق ) قید شود 

telent1998@gmail.com