جزییات تهیه و بسته بندی ست آشپزخانه

تولید و بسته بندی ست آشپزخانه ای ۱۱تکه مدل نمیا مهر یک
پیشبند ۱عدد

دستکش فر ۲عدد

دمکنی قابلمه ۳عدد

دستگیره ۲عدد

زیر قابلمه ای ۲عدد

نمگیر ۱یا ۲عدد

 

بابت درست کردن و بسته بنید هر ست ۳۶ هزار تومان دستمزد اعطا میگردد