جزییات بسته بندی سه راهی برق

اندسته از دوستان و عزیزانی که با شغل خیاطی و الگو برداری آشنایی ندارند در این راستا با همکاری همکاران مرتبط خود آماده سازی و بسته بندی کلید و پریز و سه راهی برقی برایشان به شرح ذیل در نظر گرفته ایم البته تمام اطلاعات و کیفیت و جزییات کاردر متن قرارداد و دی ودی آموزشی وجود دارد

لازم است در این خصوص از اینجا نسبت به دانلود فرم قرارداد اقدام کنید

شرح آماده سازی و بسته بندی کلید و پریز برقی سه راهی ( شش راهی ) برق و نیز محافظ یخچال و دستگاههای برقی

اماده سازی شامل بستن و سر هم کردن \ریز و کلید برقی هست عمدا این کلید ها و پریزها بصورت مجزا هست متقاضیان با بستن پیچ و مهرهای پریز برق و سرهم کردن آن بابت هر بسته ۱۰عددی ۱۵۰۰تومان کارمزد پرداخت میشود

بات سر هم کردن و درست کردن سه راهی ( شش راهی برق ) در بسته های ۱۰عددی ۱۵۰۰تومان کارمزد پرداخت میشود

بابت منظم کردن و درست کردن محافظ یخچال و وسایل صوتی و برقی ۲۲۰۰تومان کارمزد پرداخت میشود

بعد از پرداخت آنلاین یکعدد دی ودی آموزشی در اختیار شما گذاشته میشود که در این دی وی دی اموزشی همه جزییات بسته بندی توضیح داده شده است

فعلا این نوع بسته بندی برای همه جا ارسال میشود ارسال و حمل نقل بوسیله تیپاکس و بر عهده شرکت می باشد

شهرهایی که فاقد نمایندگی تیپاکس هستند از طریق تعاونی اتوبوس رانی برایشان ارسال خواهد شد